ROT-avdrag

Vi fakturerar skatteverket direkt så att du slipper ligga ute med pengarna

ROT-avdrag för privatpersoner

Fakturamodellen infördes den första Juli 2009 och gäller för husarbeten som utförs och betalas från och med detta datum. Husarbeten innefattar både hushållsarbete och ROT-arbeten.

I korthet betyder den nya fakturamodellen att du som kund vid installation, reparation samt kanalrengöringar bara betalar 70% av arbetskostnaden inklusive moms till oss. Vi gör avdraget direkt på fakturan. Den resterande arbetskostnaden fakturerar vi Skatteverket när du betalat din faktura. Du slipper alltså ligga ute med pengarna som tidigare. 


Här finns mer information om ROT-avdraget.


Sedan 2017 medges även rotavdrag på arbetskostnaden vid reparation av din värmepump. Observera att det krävs ett reparationsarbete med byte av reservdelar på minst två timmar för att få detta avdrag på 30%. Reskostnader och arbete som ej utförs inom huset medger ej rotavdrag.

  • Personlig service

  • Lång yrkeskunskap

  • Snabb service

Har du några frågor?

Tveka inte att höra av dig till oss!